ஆடி மாதமும் அம்பிகையின் பேரருளும்

ஆடி மாதம் – புண்ணிய காலம் என புராணங்கள் வர்ணிக்கின்றன. வானியல் கணிதப்படி, ஒரு வருடத்தை இரு அயனங்களாகப் பிரித்துள்ளனர்.  தை முதல் ஆனி வரை உத்தராயனம் என்றும், ஆடி முதல் மார்கழி  வரை தட்சிணாயனம் என்றும் அழைக்கப்பெறும். சூரியன், ஆடி மாதத் தொடக்கத்தில், தனது பாதையை தெற்கு நோக்கி (தக்ஷ்ணம்) செல்லும் (அயனம்) காலம். ஆகவே இது தக்ஷணாயன புண்ணிய காலம் என்றழைக்கப்படுகின்றது. (தை மாதம் சூர்யன் வடக்கு (உத்தரம்) நோக்கி செல்வதால் உத்தராயண புண்ணிய காலம் ஆகும்.)

For more ………. Please visit here.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s