முனிவர்கள் / சித்தர்கள்

 
சித்தர் பாடல்கள்—பொருளடக்கம்
 
சித்தர்களால் இயற்றப்பெற்ற பாடல்கள் சித்தர் பாடல்கள் ஆகும். இவற்றைப் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்.
 
 
  • வேதியியல், மருத்துவம், வானியல் போன்ற துறைசார் தகவல்கள் அடங்கிய பாடல்கள்.
  • சமூக சீர்சிருத்த கருத்துக்கள் தாங்கிய பாடல்கள்.
  • ஆன்மீகப் பாடல்கள்.
  • சித்தர் பாடல்கள் ,(ஒலி அலைகளில் ….)

 

1-பதினெண் சித்தர் பாடல்கள்

 

2–கோரக்கர்: சித்தர் பாடல்கள்

 
 
 
 
 
 
 
 

Research (சித்தர்கள்) Its Real or Not ….. Please visit here.

சித்தர் நெறி Please visit here.

18 Siddhas and their Yoga

மனித சக்தி மகத்தான சக்தி – சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ்

சித்தர் பாடல்கள்

சித்தர்கள் இராச்சியம் Please visit here.

சில முனிவர்களும் அவர்கள் பெருமைகளும் Please visit here.

மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி சித்தர் பீடம் Please visit here.

 

One response to “முனிவர்கள் / சித்தர்கள்

  1. பாலுணர்வின் பங்கு
    குண்டலினி தந்திரா

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s