புதிய யுகத்தை நோக்கிய பாதையில் பழைய யுக்திகள்

குகையில் ஒலிக்கும் ஓம்காரம் 1

Please visit here.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sivavakkiyar siddhar songs Please visit here.

avaiyar introduction Please visit here.

3 responses to “புதிய யுகத்தை நோக்கிய பாதையில் பழைய யுக்திகள்

 1. வாழ்ந்த பரம்பரை என்றென்றும் வாழ நினைப்பதில் என்ன குறை ?
  அதற்காக எந்த மாயத் திரைகளையும் கிழித்தெறிவோம் .உறுதிகொள்வோம் .
  ஆன்ம விடுதலைப் போராட்டத்தில் குதிப்போம் .
  வாழ்வில் வளங்களைப் பெறுவோம் .
  இன்பமே சூழ்க எல்லோரும் வாழ்க !

 2. ஆன்ம விடுதலைப் போராட்டத்துக்குப் பங்களிப்புச் செய்ய
  யாரும் பணமோ பொருளோ வழங்கத் தேவையில்லை .
  பதிலாக எல்லா வளங்களும் வந்து அமையும் .

 3. Rajasegaram Sivaneswaran

  நாம் ஏன் ஆன்ம விடுதலைப் போராட்டத்தில், குதிக்க வேண்டும் ?
  ஆம் ஆன்ம விடுதலை ஒரு பள்ளத்தாக்குதான் . அதாவது ,
  ஒரு பள்ளத்தாக்கு பரவசம் ஆகும் .உயிர்கள் எல்லாம்
  இன்பத்தைத் தான் நாடுகின்றன .அவை இரு வகையான
  இன்பத்தை அடைய தகுதி உடையன .ஓன்று உலகியல் இன்பம் .
  மற்றது ஆன்மீக இன்பம் .உலகியல் இன்பம் உச்சக்கட்டப்
  பரவசத்தால் அமைகிறது .ஆன்மீக இன்பம் பள்ளத்தாக்குப்
  பரவசத்தால் அமைகிறது .தொடர்வதா வேண்டாமா என்பது ……….
  வாசகர்களின் கையில் !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s