திருக்குறள்

திருக்குறள் by திருவள்ளுவர்

133 அதிகாரங்கள்

அதிகார அகவரிசை

Thirukkural – English Translation and Commentary ….. Please visit here.
Thirukkural in English …… Please visit here.
Quick Introduction to Thirukkural in Tamil, English. Written by Thiruvalluvar.
திருக்குறள் (Thirukkural) ….. Please visit here.
1-A-Thirukural –MP3 AUDIO ……
B–Download . / Songs / 26 – Thirukural /
D-Thirukkural – Inbathupaal …… http://www.dhingana.com/tamil/thirukkural-
6-THIRUKURAL BY THIRUVALLUVAR
7- THIRUKKURAL-KADAVUL-VAAZHTHU.MP4
8-Agasthya Bharathy-thirukural & science 1 of 5
9- Agasthya Bharathy-thirukural & Science 2 of 5
10-Agasthya Bharathy-thirukural & Science 3 of 5
Agasthya Bharathy-thirukural & science 3of 5
11-Agasthya Bharathy-thirukural & science 4 of 5
12-Agasthya Bharathy-thirukural & science 5 of 5
13-Thirukkural 01 Mp3 Download , Thirukkural 01 Mp3 Direct D
14Thirukural – Kadavul Vazhthu
15-Thirukkural Kadavul Vazhthu Mp3 Download , Thirukkural K
16-கடவுள் வாழ்த்து (Kadavul Vazhthu) ….. please visit here.
17Thirukkural Athikaram1 (திருக்குறள் அதிகாரம் : 1)
18-திருக்குறள்
19-திருக்குறளில் சைவ சித்தாந்தம்-
 21-திருவள்ளுவரின் திருநெறி மேன்மைமிகு சைவநீதி–
23-திருவள்ளுவர் சித்தாந்த சைவர் …. Please visit here.
24-சைவ, பிற இலக்கியங்கள்
25-Science and thirukkural-Agasthya Bharathy B.A.B.L.-part 7.wmv
26-19Science and thirukkural-5-5
27-திருக்குறள் போற்றும் தமிழர் சமயம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s