இடிமுழக்கம்

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து

B-http://www.youtube.com/watch?v=-_1jUwSZJAI
சங்கே முழங்கு..
http://www.youtube.com/watch?v=oP6hrAMH8fg
தமிழின் பெருமையும் அழகும்-, தமிழனின் பெருமையையும்
http://www.youtube.com/watch?v=NCZGk8N-tXU
தூய சைவதமிழில் பிள்ளைக்கு பெயர் வையுங்கள்
MP3 பாடல்
https://app.box.com/shared/em0ebpk9ia
சிவம் எழுந்தபோதெல்லாம் தமிழும் தமிழனும் எழுச்சி பெற்றனர் என்பது வரலாறு கூறும் உண்மை
A-http://www.youtube.com/watch?v=bFAjkKt-Zog
B-http://www.youtube.com/watch?v=MXF3DV-k37A
C-http://www.youtube.com/watch?v=bFAjkKt-Zog
TAMIZHARUVI MANIAN–தமிழருவி மணியன்
1-http://www.youtube.com/watch?v=HIde9z029Ag
2-http://www.youtube.com/watch?v=gfwhNMhLJOw
3-http://www.youtube.com/watch?v=6erZOclXVDE
4-http://www.youtube.com/watch?v=_5iEX2jnCSs
5-http://www.youtube.com/watch?v=KVCMEXly1EQ
6-https://www.google.co.uk/search?q=tamizharuvi+manian+speech&aq=0&oq=TAMIZHARUVI+MANIAN&aqs=chrome.1.57j0j62l3.2832&sourceid=chrome&ie=UTF-8
கேட்பவர்களுக்கு தன்னலம் இல்ல்லாமல் நாட்டுக்கு உழைக்க வேண்டுமென நல்ல எண்ணம் தோன்றும் மிகவும் அருமையாக பதிவு செய்து இருக்கிறார்.
http://maidanvideo.ru/watch/jloAIJBhvxE/kamaraj-by-tamilaruvi-manian-full.html
தமிழ் கடல் நெல்லை கண்ணன்
Sri Nellai Kannan speech in youth convention part 1-
1-தலைப்பு: சிந்திப்போம், நகைசுவை நிரம்பிய சிந்திக்கதுண்டும்
அருமையான சொற்பொழிவு, சிரிக்கவும், சிந்திக்கவும்
1-http://www.youtube.com/watch?v=_SLk4rChE_E
3-Sri Nellai Kannan speech in youth convention part 3
4- Sri Nellai Kannan speech in youth convention part 4
5-Sri Nellai Kannan speech in youth convention part 5
6-Sri Nellai Kannan speech in youth convention part 6
7-Sri Nellai Kannan speech in youth convention part 7
8-Sri Nellai Kannan speech in youth convention part 8
முனைவர் மு.இளங்கோவன் சொற்பொழிவு
தமிழில் அறிவியல் – Dr.சுப்பராமன்
தமிழ்மொழி பற்றி பாவாணன் உரை
விழித்தெழு தமிழா! – பகுதி க
விழித்தெழு தமிழா! – பகுதி உ
முனைவர் மு.இளங்கோவன் சொற்பொழிவு
தமிழில் அறிவியல் – Dr.சுப்பராமன்
தமிழ்மொழி பற்றி பாவாணன் உரை
சுபவீ பேச்சு
மதுரையில் குறள் விழா
பாரதிதாசன் பற்றி
அண்ணாவின் இலக்கியம்
ஒன்றே சொல் நன்றே சொல் – ஜெயிப்பது நிஜம்
விழித்தெழு தமிழா! – பகுதி க
விழித்தெழு தமிழா! – பகுதி உ
முனைவர் பர்வீன் சுல்தானா அவர்கள்
இ.ஜெயராஜ்
http://www.youtube.com/user/KambanAustralia
தமிழச்சி உரை
http://maidanvideo.ru/watch/f8clTHTCl58/.html
வைகோவின் திருவாசக உரை – 1
https://www.youtube.com/watch?v=Ye_5xqM6roE
வைகோவின் திருவாசக உரை – 2
https://www.youtube.com/watch?v=4ybSAh3ltFw
தமிழ் எங்கள் மூச்சு
A-http://www.youtube.com/watch?v=NX16-MlDagc
B-https://www.youtube.com/watch?v=UjC–tR-w54
Buddhism – A Tamils’ Contribution
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b9W0NEd3ypI#
இந்துக்களின் காலக்கணிப்பு
http://www.youtube.com/watch?v=Y7Uwa5relSw&list=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s